Försäljningsvillkor

Prissättning
Vi förbehåller oss rätten till förändringar av priser om valutakurser, importkostnader eller övriga kostnader, som vi ej har kontroll över. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och förändringar i sortimentet. Samtliga priser är i SEK exkl. moms och frakt.

Transportskador
Skada skall anges på fraktsedeln innan påskrift. Reklamationer på levererade produkter skall göras inom 5 dagar efter att godset mottagits. Reklamation avseende fraktskada skall göras direkt till transportören.

Leveransvillkor

  • Leveransvillkor: fritt lager Trosa.
  • Leveransbestämmelser: enl. NL 92.
  • Miljö-/emballageavgift om 150:- per order tillkommer.

Garanti
1 år eller enligt annan överenskommelse.
På Liebherr-skåp av modellerna GKPv, BKPv samt GGPv och BGPv lämnas 5 års garanti.
På modellerna GKV, GG, GCv och GGV lämnas 3 års garanti enl Colias garantivillkor.
Garantin gäller ej för skador åsamkade av felaktig/ovarsam användning samt felaktig installation.

Returer och reklamationer
Vid retur av beställda varor debiteras kunden 20 % av fakturerat belopp. Förutatt att varan är i originalskick samt i originalemballage. Retur av beställda varor måste alltid föranmälas samt godkännas av Colia Scandinavia AB innan retur sker. Detta skall ske senast fem dagar efter leveranstillfället. Specialbeställda varor återtages ej.

Colia Scandinavia AB ansvarar för samtligt innehåll; text och bild på denna webbplats: colia.se

Kontakta oss